VRSTNA HIŠA NA BRODU PRI LJUBLJANI

Mlada družina je podedovala etažo v vrstni hiši na Brodu pri Ljubljani. Z adaptacijo in prizidavo so si želeli zagotoviti zadostno kvadraturo za udobne bivalne prostore, ki bi bili prilagojeni današnjim bivalnim standardom. Naš predlog prizidka je po širini povzemal tlorisne gabarite obstoječe garaže in se z višino poenotil z obstoječim slemenom stanovanjske hiše.

Avtor: Tina Verk / Lokacija: Brod / Površina: 94 m2